Java Programlama Dili Önemi

Java Programlama Dili Önemi

java dili

Java Programlama Dili Önemi

 

Java Programlama dili şu anda tüm dünyadaki en çok popüler programlama dillerinden bazıları haline gelmiştir. Java SUN
bilgisayar şirketince orijinal olarak elektrikli ev araçlarının (mikrodalga fırınları, buz dolapları , televizyonlar,
uzaktan kumanda cihazları vs.) birbiriyle haberleşmesini sağlamayı amaçlayan bir proje içerisinde 1991 yılında
geliştirilmeye başlandı. Orijinal adı bu dilin yaratıcıları James Gosling, Patrick Naughton, Chis Wartdh, Ed
Frank ve Mike Sheridan tarafından Oak olarak konulan programlama dili daha sonra bu isimde başka bir
programlama dili olduğu keşfedilince o anda bir kahvehanede kahve içen programlama gurubu tarafından kahve
markasından esinlenerek Java olarak değiştirildi.

 

Akıllı elektronik ev araçları pazarı SUN gurubunun tahminlerinden çok daha yavaş bir gelişme gösteriyordu. Bu yüzden Java dili projesi ticari bir geliştirme projesi olarak büyük olasılıkla iptal edilecekti. 1993 Yılında “World Wide Web” büyük bir atılım göstererek bütün
dünyaya yayılmaya başladı. Javanın Dinamik Web sayfaları hazırlamadaki büyük potansiyelini gören SUN
şirketi projeyi bu tarafa yönlendirdi ve bu java ya yeni bir canlılık ve yaşama umudu sağladı.
Mayıs 1995 de SUN javayı büyük bir konferansta tanıttı.

 

Program iş dünyası tarafından derhal büyük bir ilgiyle karşılandı. Java Modern bilgisayar dünyasının ses, grafik işlem, haberleşme gibi ihtiyaçlarına cevap verebilen ve Ticari gayeler için hazırlanan bir Program dili olarak daha önceki bilgisayar dillerinin hiç birinin kapsayamadığı
özellikleri içermekteydi. Bunun yanı sıra dil komut yapısı olarak C++ diline çok yakın olması da öğrenilmesini
kolaylaştırıyordu. SUN Javayı “World Wide Web” de kullanmak isteyen herkese ücretsiz olarak sundu. Java
internette yayınlanmasının ardından çok büyük bir patlama yaşadı. 1997 ye gelindiğinde dünyadaki bütün
bilgisayar okullarında temel bilgisayar dili olarak gösterilmeye başlandı.

 

Dünyada şu anda hala en çok kullanılan bilgisayar dili olan C++ dilinin yapılan hataları tam olarak denetlememesi programın çalışma hızını arttırma
yönünden iyi bir özellik olsa da profesyonel programcılar dışında kullanılmasını sınırlandırıcı bir etki yapıyordu.
Java ise bütün hataları bildiren yapısı ve modern bilgisayarın bütün fonksiyonlarına ulaşabilen kütüphaneleriyle
programcıların çok daha kolaylıkla öğrenebileceği bir dildir. Burada hemen şunu da belirtelim. C dili hızlı
çalışma amacı birinci planda tutularak yaratılmış bir dildir. Java da ise emniyet ilk planda yer almıştır. Hız
açısından düşünüldüğünde java C (ve C++) diliyle rekabet edemez. zaten program derleyicisi de C++ dilinde
yazılmıştır. Programlama dilleri Java.

java

Java’nın diğer önemli bir temel özelliği Nesne kökenli (object oriented) bir dil olmasıdır. Nesne kökenli diller,
nesneleri gerçek dünyadakine daha benzer bir yapıda tanımlayarak anlaşılmalarını kolaylaştırırlar.

Nesneleri gerçek dünyadaki gibi masa, sandalye, bilgisayar, gerçek gaz, ısı eşanjörü gibi tanımlayarak programlamak insan
beyninin anlaması açısından çok daha kolaydır. Bundan önceki tam nesnel kökenli programlama dillerinden
hiçbiri çok yaygınlık kazanmamıştı. Bu tür dillere Smalltalk’u örnek verebiliriz. C++ nesnel kökenli
programlama yapabilen bir dildir. Fakat yapısal (structural) bir programlama dili olan C dilinin bir uzantısı olarak
geliştirildiğinden tam anlamıyla nesnel kökenli bir dil olduğu söylenemez.

Java dilini geleceğin dili yapan diğer bir özelliği de çok kullanımlı (multi-tasking) ve paralel kullanımlı(multitreading) bir dil olmasıdır. Çok kullanımlılık birden fazla işlemin aynı anda yapılabilmesinin tanımıdır. Paralel
kullanımlılık ise birden fazla programın aynı anda hafızayı beraber kullanarak kullanılabilmesidir. Örnek olarak
World ve Excel programlarının Windows NT ortamında aynı anda kullanılmasıdır. ADA gibi bazı eski Program
dillerinde çok kullanımlılık programlanabiliyor du. Paralel kullanım olanaklarını sunan ilk bilgisayar dili ise
java dır. Paralel kullanım paralel programlama kavramından ayrıdır ve karıştırılmamalıdır. Paralel
programlanma da birden fazla Bilgi işlem Ünitesine (CPU ) ayrı programlar veya bir programın ayrı parçaları
gönderilir.

 

Paralel kullanımda ise bir CPU nun kullanım zamanı küçük parçalara ayrılarak değişik Program veya
Program parçacıkları bu zaman paketçiklerini paylaşarak kullanırlar.
Javayı önemli bir Program dili haline getiren en önemli özelliği ise kullanılan bilgisayardan bağımsız olmasıdır.
Javada yazılan bir Program Unix, Machintosh, Windows 95 veya Windows NT veya herhangi bir 32 bit
makinada hiç değiştirilmeden kullanılabilir. Java programlarının grafikleri “Wold Wide Web” sayfalarının
programlama dili olan html (hypertext markup language) ile aktarılır. Bu yüzden html ve java programlarını
birlikte kullanmak ve java programlarını gerçek zamanda www sayfalarında göstermek mümkündür.

Kendi web sayfanızı veya webde yazılmış kitabınızı bütün dünyaya aktarırken yaptığınız analizleri de bu kitabın dinamik bir
parçası olarak sunabilirsiniz. Bu Türkiye gibi ülkelerin dünyaya kapılarını daha kolay açmaları açısından
oldukça önemli bir özelliktir.

Örnek bir Java kodu.

java programlama dili

Javanın HTML diliyle kullanılabilmesi, bazı kişilerde htmlin bir parçası olduğu gibi bir kavram gelişmesine yol
açmiştir. Programlamaya yeni başlayanlar sık sık html ile javayı birbirine karıştırırlar. veya javanın HTML’nin
bir uzantısı olduğunu düşünürler. Bu temelde oldukça yanlış bir varsayımdır.

HTML internet belgelerini birbirine bağlamak amacıyla geliştirilmiş bir belge işlem sistemidir ve bir programlama dili değildir. HTML ile
javanın tek gerçek ilgisi HTML deki applet komutudur. bu komut yardımıyla java dilinde yazılmış programların
sonuçları HTML ortamına dinamik olarak aktarılabilir.

Android giderek yayılan bir işletim sistemi olarak önce telefon gibi sistemlerin temel işletim sistemi olarak
ortaya çıktı ve giderek bilgisayar alanlarında yayılmakta.Linux tabanlı bu işletim sisteminde java programlama
dili önemli bir yer tutmaktadır. Android uygulamaları java programlama dili kullandığından bu dilin
gelişmesinde önemli bir rol oynamaya aday görünmektedir.

Java Programlama Dili Önemi YAPILAN YORUMLAR